alternative-risk-concept-plan-strategy-2
Výcvik adaptační inteligence

Schopnost kontinuálně se přizpůsobovat změnám, tj. adaptabilita, je jednou z klíčových dovedností pro současný svět.

 

Zahrnuje v sobě flexibilitu, zvědavost, odvahu, odolnost, akceschopnost.  Ve firemní kultuře díky ní lze vytvořit prostředí, které spojuje lidi s organizací, podporuje vztahy, je otevřené změnám a pracuje s chybami jako s prostředkem učení.

Staré vzorce a postupy (např. konkrétní plán a trvání na jeho bezchybné a přesné realizaci) nefungují. Není možné chtít po lidech inovace, kreativitu a rychlé reakce na změny a zároveň postihovat chyby, které z toho vyplývají. Život ve VUCA světě začíná u změny našich postojů ke změně a v tréninku klíčových adaptačních kompetencí.

Stalo se vám někdy, že jste měli jednání do puntíku naplánované a perfektně přípravné, na místě bylo ale všechno jinak, bylo pro vás těžké na to zareagovat a jednání dopadlo špatně?

 

Znáte ten rozpor, kdy po svých lidech chcete, aby byli kreativní, přinášeli nové nápady a nebáli se to zkoušet znovu a znovu a zároveň zdůrazňujete, že si nemůžete dovolit udělat chybu, protože vás to bude stát peníze?

Jak dlouho si dovedete vyčítat, že jste něco pokazili? 

 

Vybavte si ten pocit, kdy jste dokázali všechny plány odhodit, protože se situace začala vyvíjet úplně jinak než jste čekali, a naskočili jste do flow zcela nového a neznámého prostředí? Jaké to bylo? Co vám to přineslo? Co jste se naučili?

Pro koho je program určen

Pro všechny, kdo vnímají potřebu rozvoje adaptační inteligence. Program bude adaptační inteligenci aplikovat napříč rozmanitým pracovním prostředím. Účastníci díky tomu budou čerpat inspiraci z různých oborů a úrovní. Setkají se zde majitelé firem, podnikatelé, manažeři, projektový manažeři, inovátoři, ředitelé škol, učitelé, lektoři, koučové, právníci, lékaři, programátoři. 

Jaká témata se pod rozvojem adaptační inteligence skrývají?

flexibilita - postoj ke změnám, umění pružně reagovat, aktivně tvořit a prosazovat změny a přebírat za ně odpovědnost, zaměření na budoucnost a tvoření, všímavost v přítomnosti

odvaha - zacházení s nejistotou, postoj k neznámému, práce se strachem, umění vystavit se riziku selhání

odolnost - reakce na neúspěch, práce s chybou, vlastní dokonalost

zvídavost - učení se ze zkušenosti, růstové nastavení mysli, tvoření v nejistotě

akceschopnost - zaměření na dělání, aktivní rozšiřování zóny vlivu

Co mi to přinese do pracovního života?

  • umění reagovat na nové a nečekané situace

  • změnu vlastních starých vzorců myšlení, umím vidět, co se děje v realitě 

  • podporu vnitřní síly v náročných situacích, jak je řešit a netrápit se

  • umění hledat nové cesty, neustále se učit a neúspěch brát jako motor k dalšímu hledání 

  • umění vystupovat s oprávněnou sebedůvěrou, s vědomím nejistoty zůstat v klidu

  • umět komunikovat jasně, srozumitelně, objevit, o co skutečně jde

  • podporu růstového nastavení mysli, zaměřen na vlastní rozvoj

  • umět odlišit, kdy co stačí (stačí “dost dobré”, když to není dokonalé?)

  • umění život odlehčit - život je hra, nebrat to (se) tak vážně

Jak bude setkání vypadat?

V průběhu programu půjdeme do hlubší úrovně sebepoznání, proto budou účastníci velmi aktivně zapojeni. Vyžaduje to ochotu objevovat, přistupovat k věcem zvídavě a “jít s kůží na trh”.

Budeme pracovat primárně s vlastním prožitkem a jeho reflexí. Budeme trénovat dovednosti nezbytné k výkonnému a spokojenému životu ve VUCA světě. Využívat budeme mimo koučovací přístup především náročné hry a simulace, které odpovídají složitosti VUCA světa, ale i na první pohled jednoduchá cvičení, modelové případy a simulované situace.

alternative-risk-strategy-business-hand-
businessman-builds-tower-260nw-359838146

V rámci tréninku budeme opakovaně vystavování novým situacím plných změn a potřeby tvořit, reagovat a adaptovat se. Budeme se setkávat s komplexními a proměnlivými situacemi plnými nejistoty a mnohoznačných řešení, v nich budeme muset reagovat, vést ostatní, fungovat týmu nebo stát pouze sami za sebou. A společně tak přes vlastní zážitek budeme v reflexích objevovat užitečné i neužitečné strategie chování, pojmenovávat rozdílné úhly pohledu, hledat způsoby, jak v je možné se ve VUCA světě spokojeně a výkonně žít, vést lidi, pracovat a tvořit.

Jaký je VUCA svět

 

Volatile

Proměnlivý

Nečekané změny probíhají bez ustání a navzájem se ovlivňují, takže dynamika změn se stále zrychluje.

Uncertain

Nejistý

Chybí předvídatelnost, klesá možnost na něco se připravit v předstihu. Zato vzrůstá možnost překvapení.

Complex

Složitý

Na každou věc působí mnoho různých sil a událostí. Vše je se vším propojeno, takže přestáváme vnímat klasickou vazbu příčina-následek.

Ambiguos

Mnohoznačný

Díky komplexnosti dnešního světa neexistují jednoznačné odpovědi. Je mléko dobré nebo špatné? Je levnější jaderná nebo solární energie? Realita se tvaruje podle úhlu pohledu, kterým se na ni díváme.

Délka trvání programu: 

6 dní

*První a poslední setkání výcviku je tzv. 1,5 den (program začíná večer příjezdu od 18:00 cca do 20:30).

Následující den se pokračuje od 09:00 do 17:00. 

Ostatní výcvikové dny je program vždy od 9:00 do 17:00 hodin.

Místo konání: 

Tréninkové prostory AKADEMIE Libchavy,

Horní Libchavy u Ústí nad Orlicí (možná pohodlná

doprava vlakem, přeprava z nádraží je do výcvikového střediska zajištěna autem).

Termín konání: 

připravujeme

Cena: 

24 000​ + DPH (včetně stravy)

Ubytování: 

Ubytování v průběhu kurzu je nad rámec ceny a je možné ho sjednat přímo v areálu AKADEMIE. Vybrat si můžete ze společné ložnice, pokojíčků se samostatným/společným sociálním zařízením nebo apartmánů a sroubků (vč. veškerého ložního prádla a osušek).

Máte-li zájem o ubytování v areálu kontaktujte Martinu Vondráčkovou co nejdříve, kapacity jsou omezeny. 

(www.apartmanynavrsku.cz)

alternative-risk-concept-plan-strategy-6

Lektorka

Simona-1-fullres.jpg

lektorka kurzů pro firmy, improvizačních kurzů, výcviku v emoční inteligenci a průvodkyně ženskými kruhy

Kontakt

Martina Vondráčková

komunikace se zákazníky projektů vzdělávání škol a kurzů pro veřejnost

tel.: +420 608 036 102

e-mail: vondrackova@akademiesro.cz

AKADEMIE

Moje spokojenost

je jedním z projektů

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.:  775 552 225