top of page

Moje spokojenost

Přinášíme různé formy osobního rozvoje k nalezení rovnováhy v životě, vnitřní spokojenosti a spokojenosti okolí.

Kurzy

Cesta vnitřní proměny

Cesta vnitřní proměny je čas určený k zastavení, naslouchání, uvědomování si sebe sama, vlastních pocitů, postojů a motivací. Nabídne vám nejen teoretické poznatky, ale především prožité zkušenosti. Dotkneme se mnoha témat, která jsou důležitá pro kvalitu života.

 

Budeme objevovat vzorce, podle kterých žijeme, dívat se na věci z různých úhlů pohledu, prožívat radost a smyslu-plnost, společně sdílet naši jedinečnost, poznávat, že přestože jsme každý jiný, máme toho hodně společného. Otevíráme vám prostor pro změnu.

 

Před základním cyklem a nástavbovými víkendy je nutné absolvovat vstupní víkend.

Cesta vnitřní proměny - nadstavba

Mužský a ženský princip

Každý z nás v sobě nosí svého vnitřního muže a vnitřní ženu. Jsou naší součástí, jsou naším zdrojem a jejich přijetí, komunikace s nimi, jejich projevování v běžném životě je podmínkou pro hezké vztahy s ostatními, s druhým pohlavím, ale hlavně s přijetím sebe a rozvojem a integrací své osobnosti.

 

Kurz je otevřen pouze pro absolventy Vstupního víkendu a Základního cyklu.

sand-883068_1920.jpg

Cesta vnitřní proměny - nadstavba

Spirálová dynamika

Jsme různí - různě myslíme, mluvíme, máme různé hodnoty, zkušenosti a historii. Spirálová dynamika popisuje, jak se vyvíjelo lidstvo i jak se vyvíjí jednotlivec. Zahlédnete vzorce chování, motivace, názory a přesvědčení, která vám brání v rozvoji. Víkend vám pomůže pochopit, jak to kdo má, já a ostatní. Přinese nadhled a pochopení pro druhé. 

Kurz je otevřen pouze pro absolventy Vstupního víkendu.

Cesta vnitřní proměny - nadstavba

Vnitřní dítě

Tak jako vnitřní žena a vnitřní muž je pro nás zdrojem, stejně tak je zdrojem naše vnitřní dítě. Tato část, která je velmi radostná, kreativní, má ráda život a je plně napojená na něco, co nás přesahuje. Objevení a setkání s vnitřním dítětem nás může podpořit na cestě v každodenním životě.

Kurz je otevřen pouze pro absolventy Vstupního víkendu.

vnitřní dítě.jpg
--81.jpg

Cesta vnitřní proměny - nadstavba

Víkendový kurz 9 druhů lásky je návodem anebo manuálem, který nám může pomoci vyznat se v tom, co to vlastně zdravá láska je, pomůže nám vyjasnit si své vztahy a především posílit vztah sama k sobě, protože to je vztah, který ostatní druhy lásky určuje a na kterém naše vztahy “stojí”.

Kurz je otevřen pouze pro absolventy Vstupního víkendu.

„Všechny věci mají svoji vlastní cestu a ty se jich nemusíš snažit zbavovat, protože si uvědomuješ, že vše, co má začátek, musí nutně skončit. Není tedy nic, čeho bychom se měli zbavit, jenom musíme být trpěliví a nechat vše, aby si to šlo přirozenou cestou až do konce. Jsi-li trpělivý a ponecháš všemu svoji vlastní cestu, pak teprve poznáš stav zastavení – ticho, prázdnotu, čistotu a jasnost – mysl se očistí a zastaví. Nechávat věci dojit přirozeně až do jejich konce znamená být velmi jemný, trpělivý, ohleduplný a pokorný.“ 

Ctihodný Jahn Sumedho 

Jitka Vodňanská.jpg
--89.jpg

Netradiční způsob rozvoje, sdílení a inspirace ve skupině stejně naladěných lidí a mnoho dalšího Vám může nabídnout Skupinové koučování v online formě.

Na dané téma a na hodinku se setkáte se skupinou podobně naladěných lidí a necháte se provázet skupinovým koučem. Provázející kouč pracuje na základě standardů ICF, garantuje dodržování etického kodexu, bezpečného prostředí a pravidla, že sdílí jenom ten, kdo chce sdílet.

Nechcete za​tím jít cestou certifikace kouče, ale na kurzech AKADEMIE či ochutnávce vás koučovací přístup natolik zaujal, že ho chcete poznat víc?

 

Využijte dvoudenního programu, který vám umožní nahlédnout pod pokličku koučinku. Může to pro vás být prvním krokem na cestě profesního kouče. Také to pro vás může být krokem k vylepšení vztahů v rodině, na pracovišti a kdekoliv jinde. 

--91.jpg

Náš tým

DSC_7624.png

Cesta vnitřní proměny

--53.png

Cesta vnitřní proměny

Monika_Kubasova-kolecko-male.png

Cesta vnitřní proměny

Jana Homolová FINAL kolečko_edited.jpg

Individuální koučink

Skupinové koučování - online

Mohlo by vás zajímat ...

Zahrada života je sebezkušenostní a rozvojový program pro mladé lidi ve věku 15–20 let.

Cyklus pěti víkendových setkání, jejichž smyslem je doprovodit mladé lidi na cestě ke zralé dospělosti a inspirovat je.

zahrada.png

Čtyři prodloužené víkendy pro mladé lidi od 21 do 36 let pro lepší pochopení sebe sama i ostatních.

 

 9 měsíců pro rozvoj schopnosti vnímat každodenní situace celistvě, s nadhledem a v kontextu.

future.png
bottom of page